Nghị quyết số 23 hỗ trợ cho các doanh nghiệp về PCCC

Thực trạng công tác PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở nhỏ

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1000 cơ sở thuộc nhiều loại hình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. đã được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy ra đời. với việc luôn hiện hữu rất nhiều nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ. cũng như những hạn chế về công tác thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy đến. lại thêm đa phần đều nằm xen lẫn trong những khu dân cư đông đúc. nhóm đối tượng cơ sở này thực sự là một tác nhân lớn. khiến tình hình đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ của thành phố có nhiều chuyển biến phức tạp thời gian qua

Nghị quyết số 23 hỗ trợ cho các doanh nghiệp về PCCC

Nghị quyết số 23 hỗ trợ về công tác phòng cháy chữa cháy

Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. và tạo tiền đề cho những giải pháp tối ưu liên quan đến vấn đề này. ngày 7 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố. Đã ký ban hành nghị quyết số 23. có phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ khí đốt hóa chất nguy hiểm cháy nổ. ở khu dân cư nơi đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung hỗ trợ PCCC trong nghị quyết số 23

Một nguyên tắc áp dụng được xem là quan trọng nhất của nghị quyết này. là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài. hạn chế việc gián đoạn kinh doanh sản xuất của cơ sở. đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phát triển, phù hợp với quy hoạch. khẳng định rằng nghị quyết số 23 của Hội đồng nhân dân thành phố. đang mở ra cơ hội để các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn trang bị , sử dụng phương tiện PCCC cho các cở sở, danh nghiệp

Nghị quyết số 23 hỗ trợ cho các doanh nghiệp về PCCC

Chung tay để đảm bảo an toàn PCCC

Hoạt động trước luật cũng như các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy nổ ở khu dân cư, nơi đông người. không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển chung của thành phố. nếu muốn tiếp tục tồn tại để phát triển ổn định lâu dài. thì các cơ sở này phải thay đổi khắc phục những lỗ hổng về phòng cháy chữa cháy. đảm bảo tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế cơ sở. hướng đến mục đích cao nhất sau cùng, là sự an toàn cho chính mình và cho cả cộng đồng

Xem thêmKiểm định chống sét

                   Bình chữa cháy

                   Bình chữa cháy bột

                   Kim thu sét

                   Đèn chiếu sáng sự cố

                   Hoá chất giảm điện trở