• Đầu báo beam GST I-9105R0

Đầu báo beam GST I-9105R

Liên hệ

Đầu báo beam GST I-9105R có dải điện áp hoạt động rộng, khu vực giám sát lớn.
– Bộ thu – phát tín hiệu được đặt trên một bộ giúp việc cân chỉnh dễ dàng hơn.
– Vi xử lý được lập trình để xử lý trạng thái báo cháy hay báo lỗi một cách thông minh.
– Chức năng tự kiểm tra nhằm giám sát các lỗi bên trong.
– Khả năng tự cân chỉnh độ bẩn theo thời gian.
– Có thể sử dụng cho hệ thống địa chỉ GST qua giao thức số hoặc sử dụng cho hệ thống báo cháy thường qua các tiếp điểm khô.
– Lập trình địa chỉ thông qua bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
Đầu báo beam GST I-9105R có 2 mức độ nhạy có thể cài đặt.

Đầu báo beam GST I-9105R

Đầu báo beam I-9105R là đầu báo khói địa chỉ tia chiếu dạng phản xạ có thể sử dụng cho cả hệ thống địa chỉ của GST hay hệ thống báo cháy thường. Khi đầu báo được kết nối với tủ trung tâm địa chỉ của GST, thông tin trạng thái đầu báo sẽ được gửi qua đường loop, địa chỉ đầu báo được cài đặt thông qua bộ cài đặt địa chỉ cầm tay. Nếu không được kết nối với tủ trung tâm địa chỉ,. Đầu báo beam GST sẽ hoạt động ở dạng báo cháy thường, truyền trạng thái báo cháy, báo lỗi thông qua các tiếp điểm khô. Đầu báo phải được sử dụng với các kính phản xạ, 1 hoặc 4 miếng tùy thuộc vào khoảng cách đến đầu báo. Cách đấu đầu báo Beam GST cần thực hiện theo đúng sách hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất và cần có chuyên viên để thực hiện

Các tính năng tiêu chuẩn của đầu khói beam GST I-9105R 

– Có dải điện áp hoạt động rộng, khu vực giám sát lớn.
– Bộ thu – phát tín hiệu được đặt trên một bộ giúp việc cân chỉnh dễ dàng hơn.
– Vi xử lý được lập trình để xử lý trạng thái báo cháy hay báo lỗi một cách thông minh.
– Chức năng tự kiểm tra nhằm giám sát các lỗi bên trong.
– Khả năng của thiết bị báo cháy này là tự cân chỉnh độ bẩn theo thời gian.
– Có thể sử dụng cho hệ thống địa chỉ GST qua giao thức số hoặc sử dụng cho hệ thống báo cháy thường qua các tiếp điểm khô.
– Lập trình địa chỉ thông qua bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
– Đầu báo cháy beam GST I-9105R có 2 mức độ nhạy có thể cài đặt.

Đầu báo beam GST I-9105R

Đánh giá bài viết nhé

– Có dải điện áp hoạt động rộng, khu vực giám sát lớn.
– Bộ thu – phát tín hiệu được đặt trên một bộ giúp việc cân chỉnh dễ dàng hơn.
– Vi xử lý được lập trình để xử lý trạng thái báo cháy hay báo lỗi một cách thông minh.
– Chức năng tự kiểm tra nhằm giám sát các lỗi bên trong.
– Khả năng tự cân chỉnh độ bẩn theo thời gian.
– Có thể sử dụng cho hệ thống địa chỉ GST qua giao thức số hoặc sử dụng cho hệ thống báo cháy thường qua các tiếp điểm khô.
– Lập trình địa chỉ thông qua bộ cài đặt địa chỉ cầm tay.
– Đầu báo beam GST I-9105R có 2 mức độ nhạy có thể cài đặt.

Sản phẩm liên quan

You cannot copy content of this page