• Đầu beam báo khói quang phổ hồng ngoại0

Đầu beam báo khói quang phổ hồng ngoại

Liên hệ

- Lên đến 2 đầu dò báo cáo cho một bộ điều khiển mức mặt đất
- Phạm vi beam hồng ngoại từ 26,25 ft. Đến 330 ft. (8m đến 100m)
- Tích hợp lắp lăng kính được hỗ trợ bằng Laser
- Căn chỉnh tự động 2 đến 4 phút mỗi đầu
- AutOptimise: Tự động sửa chữa do sự thay đổi của tòa nhà
- Kiểm tra cháy chấp nhận che khuất UL / ULC / FM điện tử tích hợp
- Bồi thường ô nhiễm
- Rơ le sự cố và cảnh báo riêng biệt cho mỗi kênh trong số 2 kênh
- Cài đặt bảo vệ bằng mật khẩu
- Dòng điện thấp rút 5 đến 8,5mA
- Tích hợp đầu nối 1/2 ”/ M-20 ống dẫn trên bộ điều khiển hệ thống
- Ngưỡng cảnh báo có thể lập trình: 10% - 60% với gia số 1%
- Lỗi có thể lập trình và độ trễ cảnh báo: 2-30 giây

Đầu beam báo khói quang phổ hồng ngoại

Hệ thống FireOPTIX-50MA là một đầu báo khói beam chùm tia phản xạ hồng ngoại tự động căn chỉnh, tự điều chỉnh. Lên đến 2
các đầu dò có thể báo cáo đến một bộ điều khiển mức mặt đất duy nhất.
Ngoài ra, mỗi bộ điều khiển hệ beam hồng ngoại hai cặp lửa
và các rơle sự cố, một rơle cho mỗi máy dò.

Các tính năng tiêu chuẩn

– Lên đến 2 đầu dò báo cáo cho một bộ điều khiển mức mặt đất
– Phạm vi từ 26,25 ft. Đến 330 ft. (8m đến 100m)
– Tích hợp lắp lăng kính được hỗ trợ bằng Laser
– Căn chỉnh tự động 2 đến 4 phút mỗi đầu
– AutOptimise: Tự động sửa chữa do sự thay đổi của tòa nhà
– Kiểm tra cháy chấp nhận che khuất UL / ULC / FM điện tử tích hợp
– Bồi thường ô nhiễm
– Rơ le sự cố và cảnh báo riêng biệt cho mỗi kênh trong số 2 kênh
– Cài đặt bảo vệ bằng mật khẩu
– Dòng điện thấp rút 5 đến 8,5mA
– Tích hợp đầu nối 1/2 ”/ M-20 ống dẫn trên bộ điều khiển hệ thống
– Ngưỡng cảnh báo có thể lập trình: 10% – 60% với gia số 1%
– Lỗi có thể lập trình và độ trễ cảnh báo: 2-30 giây

Đầu beam báo khói quang phổ hồng ngoại

Đánh giá bài viết nhé

- Lên đến 2 đầu dò báo cáo cho một bộ điều khiển mức mặt đất
- Phạm vi từ 26,25 ft. Đến 330 ft. (8m đến 100m)
- Tích hợp lắp lăng kính được hỗ trợ bằng Laser
- Căn chỉnh tự động 2 đến 4 phút mỗi đầu
- AutOptimise: Tự động sửa chữa do sự thay đổi của tòa nhà
- Kiểm tra cháy chấp nhận che khuất UL / ULC / FM điện tử tích hợp
- Bồi thường ô nhiễm
- Rơ le sự cố và cảnh báo riêng biệt cho mỗi kênh trong số 2 kênh
- Cài đặt bảo vệ bằng mật khẩu
- Dòng điện thấp rút 5 đến 8,5mA
- Tích hợp đầu nối 1/2 ”/ M-20 ống dẫn trên bộ điều khiển hệ thống
- Ngưỡng cảnh báo có thể lập trình: 10% - 60% với gia số 1%
- Lỗi có thể lập trình và độ trễ cảnh báo: 2-30 giây

Sản phẩm liên quan

You cannot copy content of this page