Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa

Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa

Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa

Theo lộ trình triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của hội đồng nhân dân thành phố. Về xử lý mọt số cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. Được đưa vào thực hiện trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố và công an các quận huyện. Đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn vận động thực hiện đúng chủ trương của thành phố

Kết quả ghi nhận đa số chủ doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 23. Đều bày tỏ mong muốn được lực lượng chức năng. Hướng dẫn, cải tạo, sửa chữa các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn trong phòng và chống cháy nổ. Đáp ứng đủ điều kiện được tiếp tục tồn tại cho doanh nghiệp

Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa Sẵn sàng thay đổi để an toàn hơn trước giặc lửa

“Lộ trình của công ty là tất cả các xưởng, kho tàng sẽ phải lắp đặt đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ. Và đồng thời sắp tới thì công ty sẽ hoàn thiện phương án thẩm duyệt toàn bộ cơ sở sản xuất của công ty”

Nghị quyết số 23 của Hội đồng nhân dân thành phố . Là chủ trương chính sách đúng đắn và nhân văn của thành phố. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài. Hạn chế việc gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanhcủa cơ sở. Đảm bảo thực hiện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo hướng “ổn định phát triển phù hợp với quy hoạch”

Xem thêm : Tủ chữa cháy

                   Bình chữa cháy yamato

                   Kim thu sét

Đánh giá bài viết nhé

You cannot copy content of this page