Thực trạng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đông nhưng chưa mạnh

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy với hơn 41000 đội, 300.000 đội viên. Đều được huấn luyện nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận học tập về phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khá đông về số lượng.

Thực trạng lực lượng PCCC cơ sở đông nhưng chưa mạnh

thực trang lực lượng PCCC tại chỗ

Tuy nhiên qua nhiều và kiểm tra của lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố tại nhiều loại hình cơ sở cho thấy. Chất lượng hoạt động của lực lượng này chưa thực sự đồng bộ hiệu quả. Sự chậm trễ thao tác xử lý tình huống khẩn cấp giả định của đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại chỗ, là thực trạng chung ở nhiều cơ sở. Tình hình cháy nổ tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, vẫn diễn biến phức tạp. Một trong những tác nhân chính của vấn đề này đến từ năng lực hoạt động của đội ngũ PCCC cơ sở.

Thực trạng lực lượng PCCC cơ sở đông nhưng chưa mạnh

Có thể kể đến một số thiếu sót tồn tại như

  1. Đội viên phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở, chưa làm tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác
  2. phát hiện chay trễ, nên không có khả năng khống chế.
  3. Nhiều chủ doanh nghiệp Chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động phòng cháy chữa cháy.
  4. không sâu sát trong chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra và khắc phục thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy.
  5. nhân sự của các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chủ yếu là nhân viên bảo vệ và lao động hợp đồng. Thương xuyên có sự luân chuyển thay đổi gây khó khăn cho công tác quản lý. Và tổ chức huấn luyện tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan chức năng.

Đây là những yếu tố cốt lõi dẫn đến thực trạng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đông nhưng chưa mạnh

Xem thêm : Kim thu sét

                   Thuốc hàn hóa nhiệt

                   Đèn chiếu sáng sự cố

                   Hoá chất giảm điện trở