Tập huấn về Nghị định 136 năm 2020 cho chủ tịch UBND 10 phường thuộc quận 1 HCM

Tập huấn về Nghị định 136 năm 2020 cho chủ tịch UBND 10 phường thuộc quận 1 HCM

Buổi tập huấn nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường. Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo quy định tại Nghị định 136 năm 2020 của chính phủ. Đồng thời trang bị kiến thức cơ bản, nghiệp vụ. Trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cho đội ngũ công an phường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy

Tham dự buổi tập huấn có ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1. Đại diện các ban ngành, các cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1. Ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của hộ. Đã kịp thời tham mưu Công an Quận, ủy ban quận. tổ chức triển khai Nghị định 136 về quy định chi tiết một số điều. Và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. Thay thế cho Nghị định 79 ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ

Một số khó khăn còn tồn tại

Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm, việc triển khai thực hiện, phân cấp quản lý từ quận đến phường trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại. Chủ thể trong năm 2021 công an quận phải bố trí lực lượng thực hiện các nhiệm vụ như. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp. Tham gia trực tại các chốt kiểm tra kiểm soát dịch bệnh covid 19. Việc này dẫn đến chưa đủ nhân lực tập trung cho công tác tổ chức kiểm tra. Hướng dẫn tuyên truyền về, an toàn PCCC đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thêm vào đó Ủy ban nhân dân các phường do mới tiếp cận với công tác quản lý PCCC. Nên trong công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Việc thực hiện công tác quản lý, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Hướng dẫn kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy chưa đạt hiệu quả.

Định hướng triển khai nghị quyết 136

Để khắc phục các vấn đề còn tồn tại với công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1. Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai một số nội dung trọng tâm. Trong đó công an quận làm tốt vai trò tham mưu ủy ban nhân dân quận. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả những chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Trên yêu cầu đó các cơ quan tiếp tục phổ biến quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Có hiệu quả nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ. Và các thông tư của Bộ công an liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận 1. Đảm bảo kịp thời đồng bộ và thống nhất trong toàn quận

Xem thêm : Thẩm duyệt PCCC là gì ?

                    Thiết kế hệ thống phòng cháy ?

                     Thi công hệ thống PCCC

                     Cáp đồng trần chống sét

Đánh giá bài viết nhé

You cannot copy content of this page