• Kim thu sét chủ động Schirtec S-A0

Kim thu sét chủ động Schirtec S-A

Liên hệ

Kim thu sét chủ động Schirtec S-A
Kim thu sét Schirtec S-A
Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Bán kính bảo vệ của kim thu sét 107m.
Kim thu sét Schirtec SA giá thấp nhất thị trường.

Kim thu sét chủ động Schirtec S-A

kim thu sét Schirtec S-A
Kim thu sét là thiết bị PCCC chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Bán kính bảo vệ của kim thu sét 107m.
Kim thu sét Schirtec SA giá thấp nhất thị trường.
Kim thu sét chủ động Schirtec S-A

Xem thêm : Thẩm duyệt PCCC

Bảo trì hệ thống PCCC

Đèn exit các loại mới nhất

Đèn chiếu sáng sự cố

Hoá chất giảm điện trở

Đánh giá bài viết nhé

Kim thu sét chủ động Schirtec S-A
Kim thu sét Schirtec S-A
Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Bán kính bảo vệ của kim thu sét 107m.
Kim thu sét Schirtec SA giá thấp nhất thị trường.

Sản phẩm liên quan

You cannot copy content of this page