• Kim thu sét chủ động Schirtec S-AM0

Kim thu sét chủ động Schirtec S-AM

Liên hệ

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Model : S-AM
Trọng lượng:1,5 kg
Tiêu chuẩn sản phẩm: NFC 17-102: 2011, UNE 21186: 2011
Kích thước: 48 x 9 cm
Là dòng kim nhỏ thích hợp lắp đặt cho nhà riêng và biệt thự.

Kim thu sét chủ động Schirtec S-AM

Kim thu sét là thiết bị PCCC chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Model : S-AM
Trọng lượng kim thu sét :1,5 kg
Tiêu chuẩn sản phẩm: NFC 17-102: 2011, UNE 21186: 2011
Kích thước kim thu sét chủ động Schirtec : 48 x 9 cm
Là dòng kim nhỏ thích hợp lắp đặt cho nhà riêng và biệt thự

.Kim thu sét chủ động Schirtec S-AM

Xem thêm : Thẩm duyệt PCCC

                    Bảo trì hệ thống PCCC

                    Đèn exit các loại mới nhất

                    Đèn chiếu sáng sự cố

                    Hoá chất giảm điện trở

Đánh giá bài viết nhé

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA.
Dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA.
Model : S-AM
Trọng lượng:1,5 kg
Tiêu chuẩn sản phẩm: NFC 17-102: 2011, UNE 21186: 2011
Kích thước: 48 x 9 cm
Là dòng kim nhỏ thích hợp lắp đặt cho nhà riêng và biệt thự.

Sản phẩm liên quan

You cannot copy content of this page